Üdvözöljük a Pannonicon Kft. honlapján!

A Pannonicon Kft. fõ profilja a képzõmûvészeti - festészeti, kõ- és faszobrászati - alkotások, elsõsorban a mûemlékvédelem körébe tartozó mûtárgyak kutatása és restaurálása
Az alábbi szolgáltatásokkal állunk megbízóink rendelkezésére:

Teljeskörû restaurátori és kutatási tevékenység

 • Felmérés
 • Szakvéleményezés, helyreállítási javaslat
 • Tanácsadás
 • Restaurátori és régészeti-mûvészettörténeti kutatás
 • Kiviteli-, és engedélyezési tervek készítése - hatósági engedélyeztetés
 • Konzerválás, állagmegóvás
 • Teljes körû restaurálás
 

Az alábbi területeken:

 • Egyházi és világi mûemlékek teljes körû díszítõ és restaurátori munkái
 • Fából készült szobrok, festett v. festetlen mûtárgyak, templomi faberendezések (pl. oltárok, szószékek, padok, stallumok, karzatok, orgonák, harmóniumok, díszkeretek, aranyozott faberendezések)
 • Kül- és beltéri festõmûvészeti alkotások (vászonképek, falképek, táblaképek, oltárképek)
 • Kõbõl készült szobrok, szoborcsoportok, köztéri mutárgyak, kül- és beltéri, faragott építészeti kõelemek
 • Teljes körû kül- és beltéri díszítõfestészeti és aranyozási munkák
 • Kül- és beltéri gipsz, stukkó, kerámia díszítõelemek
 • Kvalitásos fatárgyak, értékes bútorok, berendezési tárgyak
 • Belsõépítészeti fém-, nemesfém díszítõmunkák
 • Kül- és beltéri nyílászárók, kapuk restaurálása, igény szerint fa nyílászárók egyedi gyártása.
 • Épülethomlokzatok teljes körû restaurálása
 

Munkatáraink:

 • Diplomás restaurátormûvészek (kõszobor, faszobor, festmény, tárgyrestaurálás szakterületekrõl), és restaurátor-szakértõk, a Magyar Restaurátorkamara tagjai
 • A restaurálás társtudományainak szakértõi (mûvészettörténet, régészet, ikonográfia, múzeológia, fizika, kémia, biológia, geológia stb.)