A foglalkozás-egészségügyrõl

Miért szükséges a munkáltatónak a foglalkozás-egészségügyi (régi nevén: üzemorvosi) szolgáltatás?

A Munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltat szervezésérõl és muködésérõl, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) sz. kormányrendelet intézkedik. A szerzõdés meglétét, annak betartását az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség ellenõrei ellenõrzik, hiányosság vagy szabálytalanság esetén 50.000-tõl 500.000 forintig terjedõ büntetést róhatnak ki.

A hatályos foglalkozás-egészségügyi jogszabályok megtekintése